Address

 • Pithapuram, Kakinada, Rajahmundry, Tallarevu, East Godavari,
  Andhra Pradesh

Mail

 • support@saadhyafoundation.com
  saadhyafoundation@gmail.com
 • www.saadhyafoundation.com

Contact

 • More info: 9701238111,
  7799771700
 • Techincal issues: 9986077373

Sponsor & Developer

 • Nainala Chandra Sekhar
  Dommeti Raja Satish
 • Anil Kumar Kannabathula